Archive for september, 2009|Monthly archive page

MINNESGÅVOR TILL BISKOP BERTIL

En minnesfond, kommer att  inrättas till Bertil Gärtners  minne,  för att stärka evangelisation och förnyelse i vår kyrka.

Den som vill hedra biskop Bertil,  kan  istället för blommor sätta in en gåva på följande konto: 

Bankgiro 501-2927  eller plusgiro: 4 66 55 – 7   Märk talongen  ” Bertil Gärtners minne”

Administreras tills vidare av:

Advokat (Attorney at law) & Partner

Advokatfirman Wåhlin HB

Box 11909, 404 39 GÖTEBORG

Märk talongen ”Bertil Gärtners minne”

För att motivera en stiftelsebildning krävs att insamlingens resultat uppnår en viss nivå. Om så inte blir fallet kommer de insamlade medlen att fördelas lika mellan följande ändamål, vilka låg biskop Bertil varmt om hjärtat:

CREDO/www.credo.nu/

OAS/www.oasrorelsen.se/

S:t Ansgars stiftelse/www.ansgar.nu/

Laurentiistiftelsen/www.laurentiistiftelsen.nu/

Annonser

MINNESGÅVOR till Biskop Bertil

En minnesfond, kommer att  inrättas till Bertil Gärtners  minne,  för att stärka evangelisation och förnyelse i vår kyrka.

Den som vill hedra biskop Bertil,  kan  istället för blommor sätta in en gåva på följande konto: 

Bankgiro 501-297  eller plusgiro: 4 66 55 – 7   Märk talongen  ” Bertil Gärtners minne”

Varför heter det kyrkoval?

Jag trodde att en kyrka har en bekännelse som grundar sig på vad hennes Herre säger. Men inför valet på söndag frågar man sig om många av dem som ställer upp vet vad en kyrka är? Det gäller många av kandidaterna till kyrkomötet. Nu har jag varit inne på sjukhus en vecka och det har gett mig tillfälle att läsa en mängd intervjuer av kandidaterna. Det är med anledning av dessa intervjuer och olika slags inlägg som jag undrar om somliga verkligen förstår att Kristi kyrka är något annat än en spegelbild av vad folk i allmänhet tycker i olika moraliska frågor.

En representant för S menade att kyrkan står på samma grund som detta partis ideologi. Det betyder att Jesus sätts ur spel och i stället hävdar man en socialistisk ideologi. Att denna ideologi har i dagens Sverige ledare som inte är medlemmar i Sv Kyrkan och inte har så mycket till övers för vad evangelierna säger om Jesus som vår försonare och frälsare.  Dessa personer är dock med och bestämmer vilka frågor som ska tas upp i kyrkoplitiken—utan att de är medlemmar!

Men denne kandidat kanske var ett undantag för detta parti. Jag vet inte. En annan kandidat kom in på ordet ekumenik med anledning av att Sv Kyrkan inte frågat andra kyrkor om den nya skapelsesyn som finns i förslaget till äktenskap för homsexuella. Han frågade varför vår kyrka skulle prata med olika ”gamla gubbar med skägg ” som finns i andra delar av världen. Så enkelt var det med ekumeniken. Man kan ju bara hoppas att denne man inte kommer in i kyrkomötet och där pläderar för detta slag av ekumenik. Många talar varmt för en öppen kyrka som alla skall få vara med i. Utom en del naturligtvis. Med öppen kanske man menar att man kan vara med när det är roligt och man inte tar  något ansvar. Gudstjänststatistiken säger klart att folk kommer inte till kyrkan för att fira gudstjänst, även om kyrkan är ”öppen”   så är det på många ställen i Sverige. 

Man kan ju undra vad det är för en kyrka Olle Burell talar om, när han han priotiterar som nr 1 för hela kyrkomötet; Vigsel av homosexuella.  Den andra punkten i hans program  är att kyrkan är till för förättningar av olika slag.  Det finns viktigare saker i kyrkans liv idag än dessa punkter!!!

Vad blev det av Missionsbefallningen i Matt:28?  Fast det är ju sant: Svenska Kyrkan bedriver ingen mission.  Jag hoppas att många kommer in i Kyrkomötet, som VET vad Kristi Kyrka är….!!!

På måndag vet vi svaret!!!

Rösta därför gärna på FRIMODIG KYRKA!!!!!