Archive for januari, 2009|Monthly archive page

Jesus har fått rött kort

Jag förstår inte varför statsministern som bekänner sig till ateistisk tro och därför lämnat Svenska Kyrkan skall bestämma över hur ett kristet äktenskap skall ingås. Han skall se till att bröllopsklockor ska ringa efter 1 maj i år, säger han. Var han inte med att bestämma att kyrka och stat skulle skiljas åt? Men politiker som får makten glömmer så lätt. Att Jesus har med kristen äktenskapssyn att göra är oväsentligt, synes det. Rött kort – ut med Jesus!

Ärkebiskopen och de som arbetat fram ett nytt vigselformulär vill inte ha med Jesus undervisning om äktenskapet. Utvecklingen går framåt heter det. Tillfrågad om äktenskap och skilsmässa hänvisade Jesus inte till några ord i en lagtext utan till något större – till själva skapelsen. ”Vid skapelsen gjorde Gud dem till man och kvinna. Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att  leva med sin  hustru, och de två skall bli ett. De är inte längre två utan ett..”  Mark 10:6ff. Så har det alltid sagts vid kristnas vigsel, antar jag. Och jag vet inget ritual i annan kyrka där man inte citerar dessa ord. Men nu blåser andra vindar och då skall enligt ärkebiskopen Jesus få rött kort och utvisas. Han får inte vara med längre. Hur lång utvisningen skall vara är inte sagt, men den blir nog lång med tanke på att Jesus och människors omvändelse inte längre är aktuellt.

Svenska kyrkan är på väg att mista sin trovärdighet när hon nu än en gång överger apostolisk tro och ordning.  Får inte Jesus vara med i laget hur skall det då vinna segrar? Den bäste spelaren får inte vara med. Jag skrev tidigare på min blogg att Jesus sitter trångt både i kyrkan och samhället. Det gör han inte längre: han har fått rött kort och är utvisad.

Blir det aktuellt att man som präst skall säga ifrån om man vill viga några eller ej är det för mig självklart att jag inte vill ha vigselrätt i denna kyrka som inte längre följer Jesu undervisning om äktenskapet. Jag kan inte associera mig med dem som har utvisat Jesus. Det är ju inte bara i vigselritualet som Jesus försvinner. Sällan hör man från den officiella kyrkan att man är Jesus kyrka. Snarare låter det som om kyrkopolitikerna har rätt och möjlighet att möblera om i den kristna tron. När hörde man om att vår kyrka står fast vid sin bekännelse att vara en helig, allmännelig (”katolsk”) och apostolisk kyrka. Vem i kyrkans ledning skulle våga säga att kyrkan skall ha aposlarnas lära om äktenskapet? Det bleve nog inte bara rött kort utan livstids utvisning. Aposteln citerar inte bara skapelsens ordning i Efes 5:31 utan skriver  ”Detta rymmer en stor hemlighet, här låter jag det syfta på Kristus och kyrkan…” Frågan blir om man inte i konsekvensens namn utvisar apostlarna också. Enligt moderna vindar borde de för länga sedan fått rött kort. De har ju också undan för undan fasats ut ur kyrkans gudstjänst och predikan.

Man kan kanske tycka att jag överdriver men den som läser får själv dra konsekvenserna av det som pågår i vår kyrka. Inför biskopsvalet i Stockholm lanseras tre kvinnliga kandidater som alla, enligt tidningsuppgifterna, är praktiserande lesbiska kvinnor. Att någon uppe i Härnösands stift föreslog vår stora skidskyttestjärna som biskopsandidat säger mycket om den som föreslår och hur förvillelsen bara blir värre. Vet de som röstar om biskop vad en sådan skall vara? En som bär Jesus i sitt hjärta och är en förebild i tro och handlande. Och som lyssnar till vad Jesus har lärt.

Om någon från den officiella kyrkolinjen läser detta får jag säkert rött kort. Men det gör inget. Jag har för långe sedan blivit utvisad. Men jag fortsätter att heja på dem som spelar för apostlalaget. Man hörs även från utvisningsbänken.

Efter en svår influensatid, då bloggandet legat nere, hoppas jag att få återkomma i samtalen. God bless you som de säger i USA.

Annonser

Vilken hudfärg har Gud?

Vi satt i ett grannland till Guatemala och väntade på en budbärare därifrån. Mötet skedde i ett nunnekloster, den enda säkra platsen för den som skulle komma. Vi kunde inte möta honom inne i Guatemala. Det var för farligt. Han var en länk in till flyktingarna som gömde sig uppe i bergen. Han förmedlade dit nödvändiga varor för livets uppehälle. Så kom han. En kortväxt men bredaxlad indian iklädd moderna västerländska kläder. Det syntes att han var ovan vid sådan klädsel. Men skulle han komma igenom gränsen kunde han inte ha sina vardagskläder, ”indiankläder”. De var alltid misstänkta som gerilla. Han var som jag läste om indianerna i min barndoms böcker ”röd till huden”. När vi hälsat sade han till mig frågande: ”Vilken hudfärg har Gud?” Vad svarar man på en sådan fråga? Vit röd eller svart?  Underliga ord vid ett första möte? Jag prövade: ingen eller alla? Då blev han  glad. ”Ingen vit man har förut tagit mig  i hand. Tänk att få sitta här bland bröder och systrar”. Den mannens gudstro var som ett bergfäste. Nu var han accepterad av oss. Först en lång bön på det egna tungomålet. Sedan förhandlingar. En enkel kristen människa som länge levat under korset. Varför vågade han göra sin hjälpinsats som var så livsfarlig? Hans historia var gräslig, vittnesbörd om en oerhörd grymhet som hans by hade utsatts för av armens jakt på gerillaledare.  Folk lockades in i en skola i hans by som man sedan satte i brand. Han hade förlorat flera släktingar. Nu måste han hjälpa dem som var på flykt även om det var farligt. Det är sällan man får en så enkel och klar underv isning om att inte göra åtskillnad på folk och raser. Eller som det heter ”utan anseende till personen” i den gamla bibelöversättningen.

Det gamla uttrycket ”anseende till personen” har sin speciella bakgrund. Ordagrant heter det i GT: ”Ty hos Gud finns inte att taga ansiktet”. Detta mosvarade det grekiska ”ta ansiktet”, ”lyfta upp ansiktet”. I den gamla Orienten var det ett vanligt sätt att hälsa på en högt uppsatt person att ödmjukt böja ansiktet mot jorden eller falla ned med ansiktet mot marken. Om den som då blev så hälsad reste den besökandes ansikte, ”lyfte hans ansikte” var detta tecken på att personen accepterades och uppskattades. Min handskakning med  indianen var för honom att jag lyfte upp hans ansikte. Han var en av oss. Kanske inte något ovanligt för en svensk på utländsk mark att känna igen en kristen broder. Men hur är det här hemma i detta liberala land? Vi talar med förakt mot dem som visar rasistiska tendenser. Men nog är det på en annan nivå? Att insmrickrande buga sig djupt för dem som har makt, är kändisar eller kungligheter är väl att ha anseende till personen. Aposteln Jakob skrev om det till församlingarna då: gör inte skillnad på deltagarna i gudstjänsterna. Jag blir beklämd när jag hör någon säga att man blev bemött i kyrkan  som om varit en utböling som inte hörde hemma där.

Den indianska urbefolkningen i Guatemala har fått lida mycket av dem som tror att de är bättre. Jag besökte en gång ett styrelsemöte som änkorna skulle hålla i Chichikastenango. De smög sig in bakom katedralens många byggnader in i ett mörkt litet rum. Det var för farligt att mötas ute i dagsljuset. 10 000 änkor hörde till organisationen. Änkor? Var var männen? De flesta offer i jakten på alla som kunde ha kontakt med kritiker mot regeringen. En hänsynslös jakt. Det var för 20 år sedan jag deltog i det mötet, men jag glömmer det aldrig. Att möta dem som är utanför är att möta dem som är lika mycket värda som en själv. Hur är det i våra församlingar? Hur är det i vår kyrka för dem som inte följer trenderna? Samma värde för alla? Tyvärr inte. Somliga är nog ”röda”, hör inte riktigt hit. Men varför tala om det som var för 20 år sedan? Därför att där finns något att lära sig som man inte tänker på  till vardags men bör höra om igen. Idag hör man ingenting om Guatemala i svensk press. Är allt väl då? Alltför många vapen är i omlopp. Fred är en sak i landet men vapnen tystas inte helt och föraktet för de ”röda” finns kvar. Attityder kan ju också döda. Vi får inte glömma de sårade därborta för att det är nya krig som lockar nyhetsmakarna.